Krovy

Strecha je stavebná konštrukcia, ktorá ukončuje stavbu zhora a chráni ju proti poveternostným vplyvom. Realizujeme všetky  typy nových  krovov, rekonštrukcie a dorábky  jestvujúcich krovov, altánky a rôzne  prístrešky  podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie.